PAKEJ BASIC

RM 770

(2 hari 1 malam)

PAKEJ PLUS

RM 870

(2 hari 1 malam)