PAKEJ BASIC

RM 750

(2 hari 1 malam)

PAKEJ PLUS

RM 850

(2 hari 1 malam)